Saturday, October 16, 2010

Sotaveteraaneille ekstaasia traumaperäisen stressihäiriön hoitoon

Suomennettu Wired-lehden artikkelista Vets Get Ecstasy to Treat Their PTSD

Psykiatripariskunta uskoo omaavansa vastauksen traumaperäisen stressihäiriön (PTSD:n) kanssa kamppailevien, taistelukentiltä palaavien sotilaiden hoitoon: Heille tarjotaan intensiivistä psykoterapiaa - yhdistettynä ekstaasin vaikutuksiin.


Tohtori Michael Mithoefer ja psykiatri psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Mithoefer ovat Etelä-Carolinalainen pariskunta, jotka ovat toimineet ekstaasitutkimuksen (MDMA) edelläkävijöinä vuodesta 2000. Toteutettuaan onnistuneesti pilottitutkumuksen 21 PTSD-potilaan kanssa vuosien 2004 ja 2008 välillä, heille on nyt FDA:n ja DEA:n viranomaisten toimesta myönnetty lopullinen suostumus tutkimukseen joka kohdistuu yksinomaan entisiin armeijan työntekijöihin.

"Käsitykseni mukaan instituutiot ovat olleet avoimempia tälle ajatukselle erityisesti ensimmäisten tutkimustulostemme julkaisun jälkeen", Tri. Mithoefer kertoo. "On silti ilmeistä, että olemme yhä hyvin varhaisessa vaiheessa, ja suurempien instituutioiden tavoittamisessa voi kulua aikaa."

MAPSin (Monitieteellinen psykedeelitutkimusyhdistys) 500,000 dollarin rahoituksen tukemana pariskunta on etsimässä kuuttatoista veteraania. Tavoitteena on, että puolet osanottajista olisi miehiä ja puolet naisia, ja että suurin osa potilaista olisi diagnosoitu viimeisten kymmenen vuoden aikana.

"Pääosin osanottajat tulevat olemaan Irakin tai Afganistanin sodan veteraaneja, koska PTSD:n pidempi kesto tarkoittaa suurempaa määrää asiaa monimutkaistavia tekijöitä", Mithoefer sanoo, lisäten odottavansa myös neljän aiemman sodan veteraanin ilmoittautumista, hakemusten vastaanoton ollessa yhä käynnissä.

Hoidettavat valitaan esikarsintaprosessin avulla, jonka jälkeen kukin heistä ottaa osaa kolmeen kahdeksan tunnin terapiasessioon Mithoeferien kanssa. Lääkkeen vaikutuksen alaisena heitä rohkaistaan läpikäymään uudelleen oireyhtymänsä laukaisseita traumaattisia kokemuksia. Tri. Mithoeferin mukaan MDMA toimii katalyyttina "optimaalisen herkkyystilan" syntymiselle, jonka avulla potilaiden on helpompi päästä tasapainoiseen, avoimeen ja vuorovaikuttavaan tilaan.

Pentagon kamppailee yhä PTSD:n diagnosoinnin ja hoitamisen parissa, mm. vastikään avatun 72,000 neliömetrin tutkimuslaitoksen avulla. Silti, huolimatta armeijan asteittaisesta avautumisesta vaihtoehtoisten hoitomenetelmien suuntaan oireyhtymän hoidossa - joogasta ja akupunktiosta "Sotilaiden mielenkoulutukseen" saakka - eivät korkea-arvoisimmat tinanapit toistaiseksi ole ilmaisseet tukeaan MDMA:ta kohtaan.

"Olemme käyneet useita keskusteluja veteraanisairaaloiden työntekijöiden ja puolustusministeriön virkailijoiden kanssa, mutta toistaiseksi emme ole saaneet vakuutettua heitä osallistumaan", Mithoefer sanoo. "Kuljemme kuitenkin jatkuvasti eteenpäin, ja teemme parhaamme rohkaistaksemme heitä mukaan."

Sitä odotellessa, Mithoeferit odottavat käynnissä olevan tutkimuksen valmistuvan kolmen vuoden sisällä. Tutkimusryhmät Sveitsissä, Israelissa, Jordaniassa, Espanjassa ja Kanadassa toteuttavat parhaillaan samankaltaista tutkimustyötä.