Monday, October 10, 2011

Taikasienet aukovat päätä

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Time-lehdessä: 'Magic Mushrooms' Trigger Lasting Personality Change (3.10.2011)


Taikasienten aktiivinen ainesosa psilosybiini saattaa tuottaa pysyviä myönteisiä persoonallisuusmuutoksia, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Ainetta ottaneilla mitattiin lisääntynyttä avoimuutta uudenlaisia ajatuksia, kokemuksia ja näkökulmia kohtaan – yli vuosi kokemuksen jälkeen.

"Oli kuin egoani olisi hoidettu tulehduksenestolääkkeillä", sanoo Brian, 50-vuotias tutkimukseen osallistunut tiedemies (joka ei paljasta sukunimeään). "Turvotus laski ja kykenin näkemään syvemmälle."

Tutkijatohtori Katherine MacLeanin johtama Johns Hopkins -yliopiston tutkimusryhmä analysoi 52:n aiempaan tutkimukseen osallistuneen (keski-iältään 46 vuoden ikäisen) koehenkilön persoonallisuusdataa. Näille vapaaehtoisille annettiin vaihtelevia annoksia psilosybiiniä kahdesta viiteen kertaa, tarkkaan valvotuissa sairaalaolosuhteissa. Heille tehtiin myös persoonallisuustestit ennen kokeeseen osallistumista, muutama kuukausi kokeen jälkeen, ja lopuksi vuosi kokeen jälkeen.

Aiemmassa tutkimuksessa oltiin havaittu myönteisiä psykologisia muutoksia – arvioituna sekä osanottajien itsensä että heidän perheenjäsentensä ja muiden tuttaviensa toimesta – rauhallisuudessa, onnellisuudessa ja ystävällisyydessä. Uudessa tutkimuksessa havaittiin pitkän aikavälin muutoksia myös ainetta saaneiden perusluonteessa. "Yllättävintä oli persoonallisuusmuutos, jollaisia ei yleensä oleteta tapahtuvan terveillä aikuisilla yksittäisen tapahtuman seurauksena", MacLean sanoo.

Vaikka tutkimuksissa on aiemminkin todettu, että jotkin terapiamuodot, esimerkiksi intensiivinen meditaatio, oikein toteutettu masennuslääkehoito tai dialektinen käyttäytymisterapia rajatilapersoonan hoidossa, voivat aiheuttaa muutoksia aikuisten persoonallisuudessa, pysyvää myönteistä muutosta ei ole aiemmin havaittu vain muutaman hoitosession seurauksena.

Havaitut muutokset ovat merkittäviä myös siksi, että yleensä ikääntymisen voi olettaa aiheuttavan päinvastaista. Normaalisti ihmisistä tulee vanhetessaan vähemmän avoimia uusille ajatuksille ja kokemuksille. Koehenkilöistä niillä, jotka kokivat tutkijoiden määritelmien mukaan "täysimittaisen mystisen kokemuksen", havaittiin muutos kohti suurempaa avoimuutta, aivan he olisivat nuorentuneet vuosikymmeniä. Heidän uteliaisuutensa lisääntyi, ja heidän kiinnostuksensa uusia ajatuksia ja kokemuksia kohtaan, sekä heidän kokeiluhalunsa, kasvoi. "Kyseessä oli koko elämäni paras kokemus", sanoo 67-vuotias eläkeläinen Maria Estevez. "Se oli uskomatonta, täynnä hehkua. Tuntui kuin olisin astunut upeaan, avartavaan ja riemuntäyteiseen palatsiin."


Niillä koehenkilöillä, jotka jäivät ilman täysimittaista mystistä kokemusta, ei kuitenkaan havaittu persoonallisuusmuutoksia. Tutkijoiden määritelmän mukaan täysimittaiseen mystiseen kokemukseen kuuluu tuntemus siitä, että "kaikki on yhtä" – että kaikki on yhteydessä kaikkeen, ja kokemus ajan ja tilan ulkopuolelle astumisesta, sekä vahva tunne pyhyydestä, rauhasta ja kokemuksen sanoinkuvaamattomuudesta.

Juuri sellainen oli Brianin kokemus. Ei kuitenkaan ensimmäisellä kerralla, jolloin hän sai plaseboa. Hän istui rauhallisessa huoneessa silmät peitettynä, klassista musiikkia kuulokkeista kuunnellen, seuranaan koevalvoja, johon Brian oli edeltävinä, koetilanteeseen valmistavina viikkoina tutustunut. "Neljän tunnin kuluessa ei tapahtunut mitään kovinkaan ihmeellistä", hän toteaa.

Estevezin ensikokemus puolestaan oli täysin päinvastainen. Hänelle arvottiin voimakkain mahdollinen annos, ja kokemuksesta tuli hänen elämänsä kammottavin. "Minut paiskattiin tulvan keskelle ja tunsin hukkuvani", hän sanoo. "Minua retuutettiin ympäriinsä, ja suistuin järjen tuolle puolen."

Koevalvojat auttoivat hänet kokemuksen lävitse, mutta hän harkitsi vakavasti kokeen keskeyttämistä. Hän kuitenkin päätti jatkaa, koska tutkimus saattoi olla hänen viimeinen mahdollisuutensa paremmin onnistuneeseen psykedeelikokemukseen. Alun perin hän oli saanut tietää tutkimuksesta lehden ilmoituksesta, päivä sen jälkeen kun hän oli lukenut uudelleen Aldous Huxleyn kuuluisan kuvauksen meskaliinikokemuksestaan. Hän toivoi pääsevänsä kokemaan jotain vastaavaa omalla henkisellä polullaan.

Monet osallistujista ilmoittautuivat tutkimukseen oma-aloitteisesti, taikasieniin kohdistuvan uteliaisuutensa vuoksi tai koska kaipasivat mahdollisuutta itsetutkiskeluun. Monet olivat aktiivisia henkisiä harjoittajia, esimerkiksi meditaation, jumalanpalvelusten ja rukousten muodossa. Tämä saattaa tutkijoiden mukaan osittain selittää heidän herkkyyttään aineen vaikutuksille.

Brianille henkisyys oli aina ollut tärkeää. Viime aikoina itämaiset uskonnot ja ajatus itsen ja muun maailman erillisyyden näennäisyydestä olivat koskettaneet, ja hän päätti uteliaisuutensa vuoksi osallistua tutkimukseen. Hän vitsailee, ettei ollut aiemmin kokeilut psykedeelejä "koska olin nuoruudessani oman hyvän arvostelukykyni uhri."

Hän sanoo voimakkaan psilosybiiniannoksen vaikutuksesta: "Kykenin irroittamaan egostani kokonaan, ja kokemaan maailman ilman suodattimia, kokea Brianin sellaisenaan."

Suurimman annoksen vaikutusta hän kuvailee seuraavasti:

"Saavuin pisteeseen jossa unohdin kaiken Brianin kaltaisen, unohdin Brianin olemassaolon. Olin kosketuksissa kaikkeen kokemukseen: Kaikki tapahtuva oli osa minua. En pelkästään havainnoinut – olin kaikki tapahtuva. Toinen mieleenpainuva asia oli kaiken valtava kauneus, jonka vuoksi purksahdin kyyneliin. Muistin myös tuskan ja sekavuuden. Itkin ja nauroin yhtä soittoa kolme tuntia.

"Olin vuorenvarma siitä, että kaikki on yhtä samaa asiaa; yhden perimmäisen todellisuuden erilaisia sävyjä ja makuja. Olin loputtoman kiitollinen mahdollisuudestani olla elossa ja kokea sitä."

Brian sanoo tämän oivalluksen lisänneen hänen suvaitsevuuttaan ja myötätuntoaan. "Kokemukseni oli todellista, ja siltikin oli mahdollista, ettei vieressäni istuva henkilö kokisi ollenkaan samoin. Kävi täysin ilmeiseksi, kuinka näkökulma määrittää todellisuutta, ja että kyky hyödyntää useita eri perspektiivejä tarjoaa rikkaamman ja luultavasti myös totuudenmukaisemman kuvan todellisuudesta."

Positiivisinta sessiotaan Estevez kuvailee jumalankaltaisen voiman läsnäolona. "Se kysyi minulta: 'Haluatko jotain?' Ihmettelin: "Haluanko?" Maria-niminen henkilö oli olemassa ajassa ja tilassa, ja hänellä oli pitkät listat haluttuja asioita. Minähän se olin. Vastasin kuitenkin kieltävästi. Myöhemmin mietin, kuka tuohon kysymykseen oikein vastasi."


Estevez sanoo, että häneenkin kokemus vaikutti avoimuutta ja empatiaa lisäävällä tavalla. "Minun on helpompi antaa anteeksi niin ystäville kuin tuntemattomillekin," hän sanoo. "Minun on kokemukseni vuoksi paljon helpompi antaa periksi: monilla asioilla ei oikeastaan ole merkitystä."

Luonnollisesti useimmat aineet, jotka ovat niin voimakkaita että voivat aiheuttaa jotain näin hyvää, saattavat myös vahingoittaa. Tämän vuoksi tarvitaan lisää tutkimusta selvittämään mahdollisia haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia.

Tutkijat etsivät parhaillaan osallistujia uuteen tutkimukseen, jossa on tarkoitus kartoittaa psilosybiinin mahdollisia mielialaa kohentavia vaikutuksia potilaille, jotka sairastavat tai ovat aiemmin sairastaneet syöpää, ja kokevat ahdistusta tai masennusta. (Lisätietoa tästä.) Tutkijat toivovat, että psykedeelejä tullaan ennen pitkää käyttämään lääkkeinä mielisairauksien hoitoon sekä tietoisuuden luonteen selvittämisen apuvälineinä.


Tutkimuksen voi lukea tästä.
Artikkelin kuvataiteesta vastaavat Chris Dyer ja Meinrad Craighead