Tuesday, February 15, 2011

Uusi tutkimus: ekstaasin käyttäjillä ei kognitiivisia häiriöitä

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Science Daily -lehdessä.Pelkästään Yhdysvalloissa 12 miljoonaa ihmistä on käyttänyt ekstaasia. Aiempien tutkimustulosten mukaan ekstaasin käyttäjät pärjäävät tietyissä psyykkisiä kykyjä mittaavissa kokeissa huonommin kuin ekstaasia käyttämättömät, mutta kyseisten tutkimusten metodologiaa on kritisoitu, ja joidenkin tutkijoiden mukaan ekstaasia käyttävien ja käyttämättömien välisiä kongitiivisia eroavuuksia on liioiteltu.

Vastauksena tähän Yhdysvaltalainen tutkimusryhmä on nyt toteuttanut yhden suurimmista tutkimuksista, jonka tavoitteena on uudelleenarvioida ekstaasin kognitiivisia vaikutuksia. Yhdysvaltain liittovaltion alaisuudessa toimiva National Institute on Drug Abuse -tutkimusinstituutti rahoitti tutkimusta 1,8 miljoonalla dollarilla. Tutkimuksen suunnittelussa pyrittiin korjaamaan aiempien tutkimusten metodologisia ongelmia.

Aiemmista tutkimuksista poiketen, ekstaasin käyttäjillä ei havaittu kognitiivisten kykyjen heikkenemistä: Ekstaasi ei laskenut psyykkistä suorituskykyä.

Tutkimusta johtanut John Halpern alleviivaa sitä, että aiempien tutkimusten rajoituksiin on jo aiemmin kiinnitetty huomiota. "Tutkijat ovat jo pitkään tienneet aiempien ekstaasitutkimusten puutteista, jotka tulevissa tutkimuksissa on otettava huomioon. NIDA:n rahoitus tarjosi mahdollisuuden suunnitella aiempaa parempi koeympäristö ja laajentaa siten ymmärrystämme ekstaasin vaikutuksista."

Tutkijat ratkaisivat neljä aiempiin tutkimuksiin liittyvää ongelmaa. Ensinnäkin, myös huumeettoman verrokkiryhmän jäsenet kävivät reiveissä, ja siten altistuivat unenpuutteelle ja nestehukalle läpi yön tanssiessaan. Näillä voi jo yksinään voi olla kognitiivisia vaikutuksia. Toiseksi, kokeeseen osallistuneille tehtiin kognitiivisten testien yhteydessä huumetestit, jotta varmistuttaisiin heidän päihteettömyydestään koetilanteissa. Kolmanneksi, tutkimukseen valittiin sellaisia ekstaasin käyttäjiä joilla ei ollut tapana käyttää muita päihteitä, jotka saattaisivat aiheuttaa kognitiivisia häiriöitä. Viimeisenä osa-alueena tutkimuksessa huomioitiin se, että ekstaasin käyttäjillä aiemmin havaitut kognitiiviset häiriöt ovat saattaneet olla olemassa jo ennen huumeen käyttämistä.

Seuranneessa kokeessa tutkittiin 1500 potentiaalisesta osanottajasta rajattua 52 ekstaasin käyttäjää, joiden kognitiivista toimintakykyä verrattiin 59 mahdollisimman samankaltaiseen ekstaasia käyttämättömään koehenkilöön. Kokeeseen osallistuneita testattiin tutkimuksen edetessä useita kertoja jotta heidän muusta päihteettömyydestään varmistuttaisiin.


Tarkoittavatko nämä tutkimustulokset sitten ekstaasin olevan riskitön, krapulaton ihmeaine jonka avulla nuoret reivaajat ja pelaajat voivat juhlia viikonloput läpeensä ilman haittavaikutuksia?

Halpern: "Ei. Ekstaasin käyttö on vaarallista: Laittomasti valmistetut pillerit saattavat sisältää haitallisia epäpuhtauksia, tuotteissa ei ole turvamerkintöjä, käyttäjille ei ole tarjolla lääketieteellistä valvontaa, ja harvinaisissa tapauksissa yliannostukset saattavat aiheuttaa fyysistä vahinkoa - jopa kuoleman. Huumeiden väärinkäyttöä koskevan informaation täsmällisyys on tärkeä asia, ja toivomme raporttimme auttavan kansanterveydellisen viestinnän päivittämisessä. Vaikka merkittäviä haittoja kognitiiviselle suorituskyvylle ei löydettykään, siitä on vielä pitkä matka johtopäätökseen jonka mukaan ekstaasin käyttö olisi 'riskitöntä'."


Suomentajan kommentti: Tässä vaiheessa MDMA:n mahdollisista riskeistä on vielä aika vaikea sanoa juuta tai jaata, koska tutkimusotokset ovat toistaiseksi pieniä, tulokset ristiriitaisia ja tämänkin tutkimuksen metodologiasta on varmasti löydettävissä parantamisen varaa.