Thursday, June 20, 2019

Painajaismaisia kokemuksia


Suomessakin luennoinut psykologi ja neurotieteilijä Robin Carhart-Harris kuvaa Independent-lehden haastattelussa keskeistä eroa psilosybiinin ja masennuksen hoitoon yleisesti käytettyjen SSRI-lääkkeiden välillä: monet kertovat SSRI-lääkityksen turruttaneen niin myönteisiä kuin kielteisiä tunteitaan, kun taas psilosybiiniterapiaa saaneet kuvailevat tunnemaailman "vapautumista", voimakkaan yhteyden muodostumista omiin, usein etäisiksi jääneisiin tunteisiin.

Psykedeeliterapiasessiot sisältävät usein traumojen tai muiden vaikeiden asioiden kohtaamista. Carhart-Harris toteaa tutkimusryhmänsä puhuvan hedelmättömän ja 60-luvun kaikuja herättelevän "paha trippi" -fraasin sijaan "haastavista psykologisista kokemuksista", ja kuvaa tutkimusryhmänsä kertovan koehenkilöille rehellisesti, että psykedeeliterapiasessiot voivat olla helvetillisiä.

"Terapia-asetelmassamme on varauduttu siihen, että kokemus saattaa olla painajaismainen. Kyseessä on hoitomuoto, joka edellyttää omien demonien kirjaimellista kohtaamista."

https://www.independent.co.uk/news/health/magic-mushroom-depression-psychedelic-drug-mental-health-antidepressant-big-pharma-imperial-lsd-dmt-a8929796.html

Monday, June 17, 2019

Amerikkalaispoliitikot tyrmäsivät psykedeelien tieteellistä tutkimusta helpottamaan pyrkineen aloitteen


Amerikkalaispoliitikko Alexandria Ocasio-Cortez teki hiljattain aloitteen, jonka tarkoituksena oli helpottaa psykedeeleihin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Nykytilanteessa Yhdysvaltain lainsäädäntö estää liittovaltiota rahoittamasta schedule 1 -luokiteltuja aineita, joihin esimerkiksi psilosybiini, MDMA ja kannabis kuuluvat.

Tämä on jo pelkästään taloudellisestakin näkökulmasta älytöntä, koska on niin paljon lupaavaa tutkimusnäyttöä, jonka mukaan monilla näistä kielletyistä aineista voi olla merkittävää potentiaalia todella kalliiksi käyvien ongelmien hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä – inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan.

Ocasio-Cortezin aloitteen viisaana lähtökohtana oli, että vailla tieteellistä näyttöä oleva huumeiden kieltolaki lisää monia ongelmia ja vaikeuttaa tarpeettomasti tutkimuksen tekoa. Aloite kuitenkin torpattiin selvällä enemmistöllä. Myös Ocasio-Cortezin oman puolueen demokraattien enemmistö päätyi lopulta vastustamaan aloitetta. Ilman tarkempaa perehtymistä on vaikea sanoa, missä määrin kyse oli siitä, että poliitikot edelleen pelkäävät järkevien päihdepoliittisten kantojen ottamista ja huumesodan epäonnistumisen myöntämistä, ja missä määrin taas siitä, että aloitteeseen ei oltu ehditty perehtyä eikä siten oltu varmoja sen käytännön implikaatioista.

Ocasio-Cortez kuitenkin toteaa työn jatkuvan, ja vastaavien aloitteiden oletetaan tulevaisuudessa keräävän enemmän tukea nyt kun kortit on lyöty pöytään. Nykysäädökset vaikeuttavat perusteettomasti tieteellistä tutkimusta, ja kun tätä ja ylipäänsä huumeiden vastaisen sodan ongelmallisuutta koskeva tietoisuus leviää, tämä alkaa ennen pitkää näkyä myös poliitikkojen toiminnassa.


--–-- - - - - - --–--


Sananen Psykedeeliuutisten ylläpitäjä Henry Vistbackalta


Teen psykedeeli- ja päihdepolitiikkateemojen parissa paljon töitä. Psykedeeliuutisten pyörittämisen ohella toimin näiden aihepiirien järjestöissä, joiden kanssa muun muassa järjestän seminaareja ja muita tapahtumia, tuon yhteen aihepiiristä kiinnostuneita ammattilaisia, tuotan sisältöä ja kommentoin aihepiiriä julkisuudessa. Käyn kansainvälisissä konferensseissa ja työpajoissa, kirjoitan blogauksia, julkaisen podcasteja ja teen käytännön haittoja vähentävää työtä.

Intohimonani on edistää näiden aihepiirien rakentavaa ja moninäkökulmaista käsittelyä tavalla, joka ei tarjoa niihin helppoja vastauksia vaan pikemminkin etsii hyviä kysymyksiä.

Kaikki tämä vaatii niin ajallisia kuin taloudellisia resursseja. Siksi haluaisinkin pyytää sinua tukemaan työtäni. Hyvä väylä tähän on toimintani rahoittaminen tilaamalla Patreon-kanavani osoitteessa https://www.patreon.com/vistbacka. Voit edistää hyvää pienilläkin summilla. Sivulta saat myös tarkempaa tietoa tekemisteni kirjosta.

Kiitos huomiostasi ja ehkäpä myös avustasi!