Monday, December 20, 2010

Ekstaasi saattaa auttaa skitsofreniaan ja autismiin

Alkuperäinen teksti tästä.Sosiaalisen yhteyden ja empatian tunteita voimistavan MDMA:n (ekstaasin) uskotaan voivan tarjota psykoterapeuttisia hyötyjä niille, joilla on ongelmia tuntea yhteyttä kanssaihmistensä kanssa esimerkiksi skitsofrenian, autismin tai epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön vuoksi.

Huumeen vaikutuksia on aikaisemmin ollut vaikea mitata objektiivisesti, ja ihmiskokeita on tehty hyvin vähän. Terveillä koehenkilöillä toteutettu Chigagon yliopiston tutkimus on nyt julkaistu Biological Psychiatry -lehden tuoreimmassa numerossa.

"MDMA:n todettiin aiheuttavan ystävällisyyttä, leikkisyyttä ja rakastavia tunnetiloja silloinkin, kun sitä annettiin laboratorio-olosuhteissa vailla erityisempää sosiaalista painotusta. MDMA:n todettiin myös vähentävän koehenkilöiden kykyä tunnistaa ihmisten kasvoilta pelon merkkejä. Tämä vaikutus saattaa liittyä MDMA:n aiheuttamaan lisääntyneeseen sosiaalisuuteen", kertoo tutkija Tri. Gillinder Bedi.

Löydösten mukaan MDMA saa muut ihmiset tuntumaan viehättävämmiltä ja ystävällisemmiltä, ja tämä saattaa olla yhtenä syynä sen suosioon viihdekäytössä. Lisäksi se lisää tuntemusta kanssaihmisten turvallisuudesta, mikä saattaa lisätä ihmisten itseluottamusta sosiaalisten riskien suhteen.

"Hoidon viitekehyksessä tällaiset vaikutukset saattavat vahvistaa intimiteettiä sellaisten ihmisten välillä, joilla on vaikeuksia kokea keskinäisen yhteyden tunteita", sanoo lehden toimittaja, Tri. John Krystal.

"MDMA kuitenkin vääristää muista luotuja mielikuvia todellisen empatian tuottamisen sijaan. Tästä johtuen MDMA saattaa olla haitallista mikäli sen käytöstä seuraa väärintulkintoja kanssaihmisten tunnetiloista ja aikeista."

Lisätutkimukset kontrolloiduissa tutkimusympäristöissä ovat tarpeen ennen kuin MDMA:ta voidaan käyttää psykoterapeuttisena lääkeaineena. Löydökset painottavat myös sitä, kuinka tärkeää on lisätutkimus erilaisten päihteiden vaikutuksista sosiaalisiin kokemuksiin, joissa huumeiden ongelmakäyttö usein tapahtuu.

Tutkimuksen rahoitti NIDA.


Suomentajan huomautus: Koetun empatian väittäminen "epätodelliseksi" vain koska tietty päihdeaine on voimistanut sitä on vähintäänkin epäilyttävää, vaikka esitetty kritiikki muuten onkin huomionarvoista.

No comments:

Post a Comment